సంగీతం     
Música

-

l'acordió +

అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

la balalaica +

బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

la banda +

మేళము

-

el banjo +

బాంజో

-

el clarinet +

సన్నాయి వాయిద్యం

-

el concert +

కచ్చేరి

-

el tambor +

డ్రమ్

-

la bateria +

డ్రమ్ములు

-

la flauta +

వేణువు

-

el piano de cua +

గ్రాండ్ పియానో

-

la guitarra +

గిటార్

-

la sala +

సభా మందిరం

-

el teclat +

కీబోర్డ్

-

l'harmònica +

నోటితో ఊదు వాద్యము

-

la música +

సంగీతం

-

el faristol +

మ్యూజిక్ స్టాండ్

-

la nota +

సూచన

-

l'orgue +

అవయవము

-

el piano +

పియానో

-

el saxòfon +

శాక్సోఫోను

-

el cantant +

గాయకుడు

-

la corda +

తీగ

-

la trompeta +

గాలి వాద్యము

-

el trompetista +

కొమ్ము ఊదువాడు

-

el violí +

వాయులీనము

-

l'estoig de violí +

వాయులీనపు పెట్టె

-

el xilòfon +

జల తరంగిణి

-
l'acordió
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
la balalaica
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
la banda
మేళము

-
el banjo
బాంజో

-
el clarinet
సన్నాయి వాయిద్యం

-
el concert
కచ్చేరి

-
el tambor
డ్రమ్

-
la bateria
డ్రమ్ములు

-
la flauta
వేణువు

-
el piano de cua
గ్రాండ్ పియానో

-
la guitarra
గిటార్

-
la sala
సభా మందిరం

-
el teclat
కీబోర్డ్

-
l'harmònica
నోటితో ఊదు వాద్యము

-
la música
సంగీతం

-
el faristol
మ్యూజిక్ స్టాండ్

-
la nota
సూచన

-
l'orgue
అవయవము

-
el piano
పియానో

-
el saxòfon
శాక్సోఫోను

-
el cantant
గాయకుడు

-
la corda
తీగ

-
la trompeta
గాలి వాద్యము

-
el trompetista
కొమ్ము ఊదువాడు

-
el violí
వాయులీనము

-
l'estoig de violí
వాయులీనపు పెట్టె

-
el xilòfon
జల తరంగిణి