కొనుగోలు     
Einkauf

-

die Bäckerei, en +

బేకరీ

-

der Strichcode, s +

బార్ కోడ్

-

die Buchhandlung, en +

పుస్తకాల దుకాణము

-

das Café, s +

కాఫీ హోటల్

-

die Drogerie, n +

మందుల దుకాణము

-

die Reinigung, en +

డ్రై క్లీనర్

-

der Blumenladen, " +

పూల దుకాణము

-

das Geschenk, e +

బహుమతి

-

der Markt, "e +

విపణి

-

die Markthalle, n +

మార్కెట్ హాలు

-

der Zeitungskiosk, s +

వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-

die Apotheke, n +

ఔషధ శాల

-

das Postamt, "er +

పోస్ట్ ఆఫీస్

-

die Töpferei, en +

మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-

der Verkauf, "e +

అమ్మకము

-

der Laden, " +

దుకాణము

-

der Einkauf, "e +

కొనుగోలు

-

die Einkaufstasche, n +

కొనుగోలు సంచీ

-

der Einkaufskorb, "e +

కొనుగోలు బుట్ట

-

der Einkaufswagen, - +

కొనుగోలు కార్ట్

-

der Einkaufsbummel, - +

కొనుగోలు పర్యటన

-
die Bäckerei, en
బేకరీ

-
der Strichcode, s
బార్ కోడ్

-
die Buchhandlung, en
పుస్తకాల దుకాణము

-
das Café, s
కాఫీ హోటల్

-
die Drogerie, n
మందుల దుకాణము

-
die Reinigung, en
డ్రై క్లీనర్

-
der Blumenladen, "
పూల దుకాణము

-
das Geschenk, e
బహుమతి

-
der Markt, "e
విపణి

-
die Markthalle, n
మార్కెట్ హాలు

-
der Zeitungskiosk, s
వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-
die Apotheke, n
ఔషధ శాల

-
das Postamt, "er
పోస్ట్ ఆఫీస్

-
die Töpferei, en
మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-
der Verkauf, "e
అమ్మకము

-
der Laden, "
దుకాణము

-
der Einkauf, "e
కొనుగోలు

-
die Einkaufstasche, n
కొనుగోలు సంచీ

-
der Einkaufskorb, "e
కొనుగోలు బుట్ట

-
der Einkaufswagen, -
కొనుగోలు కార్ట్

-
der Einkaufsbummel, -
కొనుగోలు పర్యటన