పరీక్ష 1తేదీ:
పరీక్షలో గడిపిన సమయం::
Score:


Wed Feb 28, 2024

0/10

ఒక పదంపై క్లిక్ చేయండి
1. నేను మరియు నువ్వు
ich du   See hint
2. ఒకటి, రెండు, మూడు
eins, , drei   See hint
3. పిల్లకి కోకో మరియు యాపిల్ జూస్ ఇష్టం
Das Kind Kakao und Apfelsaft.   See hint
4. గిన్నెలు మురికిగా ఉన్నాయి
Das ist schmutzig.   See hint
5. నేను విమానాశ్రయానికి వెళ్ళాలి
möchte zum Flughafen.   See hint
6. మీకు పోర్క్ అంటే ఇష్టమేనా?
Magst Schweinefleisch?   See hint
7. బస్ స్టాప్ ఎక్కడ?
Wo ist Bushaltestelle?   See hint
8. కోట ఎక్కడ ఉంది?
Wo das Schloss?   See hint
9. మీతో పాటుగా సన్-ట్యాన్ లోషన్ ని తేసుకెళ్ళండి
Nimm mit.   See hint
10. నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలి
brauche einen Bohrer und einen Schraubenzieher.   See hint