మొక్కలు     
Plantas

-

el bambú +

వెదురు

-

la flor +

పూయు

-

el ramo de flores +

పువ్వుల గుత్తి

-

la rama +

శాఖ

-

el brote +

మొగ్గ

-

el cactus +

బ్రహ్మ జెముడు

-

el trébol +

విలాసవంతమైన

-

la piña +

శంఖు ఆకారం

-

el aciano +

కార్న్ ఫ్లవర్

-

el azafrán +

కుంకుమ పువ్వు

-

el narciso +

ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-

la margarita +

తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-

el diente de león +

డాండెలైన్

-

la flor +

పువ్వు

-

el follaje +

దళములు

-

el grano +

ధాన్యము

-

la hierba +

గడ్డి

-

el crecimiento +

పెరుగుదల

-

el jacinto +

సువాసన గల పూలచెట్టు

-

el césped +

పచ్చిక బయలు

-

el lirio +

లిల్లీ పుష్పము

-

la linaza +

అవిశ విత్తులు

-

el champiñón +

పుట్టగొడుగు

-

el olivo +

ఆలివ్ చెట్టు

-

la palmera +

పామ్ చెట్టు

-

el pensamiento +

పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-

el durazno +

శప్తాలు పండు చెట్టు

-

la planta +

మొక్క

-

la amapola +

గసగసాలు

-

la raíz +

వేరు

-

la rosa +

గులాబీ

-

la semilla +

విత్తనం

-

la campanilla de invierno +

మంచుబిందువు

-

el girasol +

పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-

la espina +

ముల్లు

-

el tronco +

మొండెము

-

el tulipán +

వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-

el lirio de agua +

నీటి కలువ

-

el trigo +

గోధుమలు

-
el bambú
వెదురు

-
la flor
పూయు

-
el ramo de flores
పువ్వుల గుత్తి

-
la rama
శాఖ

-
el brote
మొగ్గ

-
el cactus
బ్రహ్మ జెముడు

-
el trébol
విలాసవంతమైన

-
la piña
శంఖు ఆకారం

-
el aciano
కార్న్ ఫ్లవర్

-
el azafrán
కుంకుమ పువ్వు

-
el narciso
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-
la margarita
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-
el diente de león
డాండెలైన్

-
la flor
పువ్వు

-
el follaje
దళములు

-
el grano
ధాన్యము

-
la hierba
గడ్డి

-
el crecimiento
పెరుగుదల

-
el jacinto
సువాసన గల పూలచెట్టు

-
el césped
పచ్చిక బయలు

-
el lirio
లిల్లీ పుష్పము

-
la linaza
అవిశ విత్తులు

-
el champiñón
పుట్టగొడుగు

-
el olivo
ఆలివ్ చెట్టు

-
la palmera
పామ్ చెట్టు

-
el pensamiento
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-
el durazno
శప్తాలు పండు చెట్టు

-
la planta
మొక్క

-
la amapola
గసగసాలు

-
la raíz
వేరు

-
la rosa
గులాబీ

-
la semilla
విత్తనం

-
la campanilla de invierno
మంచుబిందువు

-
el girasol
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-
la espina
ముల్లు

-
el tronco
మొండెము

-
el tulipán
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-
el lirio de agua
నీటి కలువ

-
el trigo
గోధుమలు