సామాను     
家具

-

肘掛け椅子
hijikake isu
+

చేతులకుర్చీ

-

ベッド
beddo
+

పరుపు

-

寝具
shingu
+

పరుపు సామగ్రి

-

本棚
hondana
+

పుస్తకములు ఉంచు అర

-

カーペット
kāpetto
+

తివాచీ

-

椅子
isu
+

కుర్చీ

-

箪笥
tansu
+

సొరుగుల అర

-

ゆりかご
yuri kago
+

ఊయల

-

食器棚
shokkitana
+

అల్మరా

-

緞帳
donchō
+

తెర

-

カーテン
kāten
+

పరదా

-


tsukue
+

ఒక బల్ల

-

扇風機
senpūki
+

ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని

-

マット
matto
+

చాప

-

ベビーサークル
bebīsākuru
+

ఆట కలము

-

ロッキングチェア
rokkinguchea
+

రాకింగ్ కుర్చీ

-

金庫
kinko
+

భద్రమైన

-

座席
zaseki
+

సీటు

-


tana
+

అర

-

サイドテーブル
saidotēburu
+

ప్రక్క మేజా

-

ソファ
sofa
+

సోఫా

-

スツール
sutsūru
+

బల్ల/పీట

-

テーブル
tēburu
+

మేజా బల్ల

-

電気スタンド
denki sutando
+

మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము

-

屑籠
kuzu kago
+

చెత్తకాగితాల బుట్ట

-
肘掛け椅子
hijikake isu
చేతులకుర్చీ

-
ベッド
beddo
పరుపు

-
寝具
shingu
పరుపు సామగ్రి

-
本棚
hondana
పుస్తకములు ఉంచు అర

-
カーペット
kāpetto
తివాచీ

-
椅子
isu
కుర్చీ

-
箪笥
tansu
సొరుగుల అర

-
ゆりかご
yuri kago
ఊయల

-
食器棚
shokkitana
అల్మరా

-
緞帳
donchō
తెర

-
カーテン
kāten
పరదా

-

tsukue
ఒక బల్ల

-
扇風機
senpūki
ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని

-
マット
matto
చాప

-
ベビーサークル
bebīsākuru
ఆట కలము

-
ロッキングチェア
rokkinguchea
రాకింగ్ కుర్చీ

-
金庫
kinko
భద్రమైన

-
座席
zaseki
సీటు

-

tana
అర

-
サイドテーブル
saidotēburu
ప్రక్క మేజా

-
ソファ
sofa
సోఫా

-
スツール
sutsūru
బల్ల/పీట

-
テーブル
tēburu
మేజా బల్ల

-
電気スタンド
denki sutando
మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము

-
屑籠
kuzu kago
చెత్తకాగితాల బుట్ట