ప్రకృతి     
Daba

-

arka +

చాపము

-

klēts +

కణజము

-

līcis +

అఖాతము

-

pludmale +

సముద్రతీరము

-

burbulis +

బుడగ

-

ala +

గుహ

-

saimniecība +

వ్యవసాయ

-

uguns +

అగ్ని

-

pēdas nospiedums +

పాదముద్ర

-

zemeslode +

భూగోళము

-

raža +

పంటకోత

-

siena ķīpas +

ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

-

ezers +

సరస్సు

-

lapa +

ఆకు

-

kalns +

పర్వతము

-

okeāns +

మహాసముద్రము

-

panorāma +

సమగ్ర దృశ్యము

-

klints +

శిల

-

pavasaris +

వసంతము

-

purvs +

చిత్తడి

-

koks +

చెట్టు

-

koka stumbrs +

చెట్టు కాండము

-

ieleja +

లోయ

-

skats +

వీక్షణము

-

ūdens strūkla +

నీటి జెట్

-

ūdenskritums +

జలపాతము

-

vilnis +

అల

-
arka
చాపము

-
klēts
కణజము

-
līcis
అఖాతము

-
pludmale
సముద్రతీరము

-
burbulis
బుడగ

-
ala
గుహ

-
saimniecība
వ్యవసాయ

-
uguns
అగ్ని

-
pēdas nospiedums
పాదముద్ర

-
zemeslode
భూగోళము

-
raža
పంటకోత

-
siena ķīpas
ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

-
ezers
సరస్సు

-
lapa
ఆకు

-
kalns
పర్వతము

-
okeāns
మహాసముద్రము

-
panorāma
సమగ్ర దృశ్యము

-
klints
శిల

-
pavasaris
వసంతము

-
purvs
చిత్తడి

-
koks
చెట్టు

-
koka stumbrs
చెట్టు కాండము

-
ieleja
లోయ

-
skats
వీక్షణము

-
ūdens strūkla
నీటి జెట్

-
ūdenskritums
జలపాతము

-
vilnis
అల