ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
Sparśa
āmenu āpyāyaṅgā hattukunnāḍu.
pieskarties
Viņš viņai pieskaras maigi.
Guṇḍā veḷḷu
pilli ī randhraṁ guṇḍā veḷḷagaladā?
iziet
Vai kaķis var iziet caur šo caurumu?
Patanaṁ
kindapaḍi kālu virigindi.
krist
Viņš krita un salauza kāju.