మొక్కలు     
Augi

-

bambuss +

వెదురు

-

zieds +

పూయు

-

ziedu pušķis +

పువ్వుల గుత్తి

-

zars +

శాఖ

-

pumpurs +

మొగ్గ

-

kaktuss +

బ్రహ్మ జెముడు

-

āboliņš +

విలాసవంతమైన

-

čiekurs +

శంఖు ఆకారం

-

rudzupuķe +

కార్న్ ఫ్లవర్

-

krokuss +

కుంకుమ పువ్వు

-

narcise +

ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-

mārpuķīte +

తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-

pienene +

డాండెలైన్

-

zieds +

పువ్వు

-

lapotne +

దళములు

-

grauds +

ధాన్యము

-

zāle +

గడ్డి

-

augšana +

పెరుగుదల

-

hiacinte +

సువాసన గల పూలచెట్టు

-

mauriņš +

పచ్చిక బయలు

-

lilija +

లిల్లీ పుష్పము

-

linsēklas +

అవిశ విత్తులు

-

sēne +

పుట్టగొడుగు

-

olīvkoks +

ఆలివ్ చెట్టు

-

palma +

పామ్ చెట్టు

-

atraitnīte +

పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-

persiku koks +

శప్తాలు పండు చెట్టు

-

augs +

మొక్క

-

magone +

గసగసాలు

-

sakne +

వేరు

-

roze +

గులాబీ

-

sēkla +

విత్తనం

-

sniegpulkstenīte +

మంచుబిందువు

-

saulespuķe +

పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-

ērkšķis +

ముల్లు

-

stumbrs +

మొండెము

-

tulpe +

వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-

ūdensroze +

నీటి కలువ

-

kvieši +

గోధుమలు

-
bambuss
వెదురు

-
zieds
పూయు

-
ziedu pušķis
పువ్వుల గుత్తి

-
zars
శాఖ

-
pumpurs
మొగ్గ

-
kaktuss
బ్రహ్మ జెముడు

-
āboliņš
విలాసవంతమైన

-
čiekurs
శంఖు ఆకారం

-
rudzupuķe
కార్న్ ఫ్లవర్

-
krokuss
కుంకుమ పువ్వు

-
narcise
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-
mārpuķīte
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-
pienene
డాండెలైన్

-
zieds
పువ్వు

-
lapotne
దళములు

-
grauds
ధాన్యము

-
zāle
గడ్డి

-
augšana
పెరుగుదల

-
hiacinte
సువాసన గల పూలచెట్టు

-
mauriņš
పచ్చిక బయలు

-
lilija
లిల్లీ పుష్పము

-
linsēklas
అవిశ విత్తులు

-
sēne
పుట్టగొడుగు

-
olīvkoks
ఆలివ్ చెట్టు

-
palma
పామ్ చెట్టు

-
atraitnīte
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-
persiku koks
శప్తాలు పండు చెట్టు

-
augs
మొక్క

-
magone
గసగసాలు

-
sakne
వేరు

-
roze
గులాబీ

-
sēkla
విత్తనం

-
sniegpulkstenīte
మంచుబిందువు

-
saulespuķe
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-
ērkšķis
ముల్లు

-
stumbrs
మొండెము

-
tulpe
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-
ūdensroze
నీటి కలువ

-
kvieši
గోధుమలు