సారాంశ నిబంధనలు     
Abstrakti jēdzieni

-

pārvalde +

పరిపాలన

-

reklāma +

ప్రకటనలు

-

bulta +

బాణము

-

aizliegums +

నిషేధము

-

karjera +

కెరీర్

-

centrs +

కేంద్రము

-

izvēle +

ఎంపిక

-

sadarbība +

సహకారము

-

krāsa +

రంగు

-

kontakts +

పరిచయము

-

briesmas +

అపాయము

-

atzīšanās mīlestībā +

ప్రేమ ప్రకటన

-

kritums +

తిరోగమనము

-

definīcija +

నిర్వచనము

-

atšķirība +

వ్యత్యాసము

-

grūtības +

కష్టము

-

virziens +

దిశ

-

atklājums +

ఆవిష్కరణ

-

traucējumi +

రుగ్మత

-

distance +

దూరము

-

attālums +

దూరము

-

daudzveidība +

వైవిధ్యము

-

pūles +

కృషి

-

izpēte +

తరచి చూచుట

-

kritiens +

పతనము

-

spēks +

శక్తి

-

aromāts +

పరిమళము

-

brīvība +

స్వాతంత్ర్యము

-

spoks +

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

puse +

సగము

-

augstums +

ఎత్తు

-

palīdzība +

సహాయము

-

slēptuve +

దాగుకొను చోటు

-

dzimtene +

స్వదేశము

-

higiēna +

పారిశుధ్యము

-

ideja +

ఆలోచన

-

ilūzija +

భ్రమ

-

iztēle +

ఊహాగానము

-

inteliģence +

గూఢచార

-

uzaicinājums +

ఆహ్వానము

-

taisnīgums +

న్యాయము

-

gaisma +

కాంతి

-

skatiens +

చూపు

-

zaudējums +

నష్టము

-

palielinājums +

పెద్దదిగా చేయుట

-

kļūda +

పొరపాటు

-

slepkavība +

హత్య

-

tauta +

జాతి, దేశము

-

jaunums +

నూతనత్వము

-

iespēja +

ఐచ్ఛికము

-

pacietība +

ఓపికపట్టడము

-

plānošana +

ప్రణాళిక

-

problēma +

సమస్య

-

aizsardzība +

రక్షణ

-

atspulgs +

ప్రతిబింబించు

-

republika +

గణతంత్రరాజ్యము

-

risks +

ప్రమాదము

-

drošība +

భద్రత

-

noslēpums +

రహస్యము

-

dzimums +

శృంగారము

-

ēna +

నీడ

-

izmērs +

పరిమాణము

-

solidaritāte +

ఐకమత్యము

-

veiksme +

విజయము

-

atbalsts +

మద్దతు

-

tradīcija +

సంప్రదాయము

-

svars +

బరువు

-
pārvalde
పరిపాలన

-
reklāma
ప్రకటనలు

-
bulta
బాణము

-
aizliegums
నిషేధము

-
karjera
కెరీర్

-
centrs
కేంద్రము

-
izvēle
ఎంపిక

-
sadarbība
సహకారము

-
krāsa
రంగు

-
kontakts
పరిచయము

-
briesmas
అపాయము

-
atzīšanās mīlestībā
ప్రేమ ప్రకటన

-
kritums
తిరోగమనము

-
definīcija
నిర్వచనము

-
atšķirība
వ్యత్యాసము

-
grūtības
కష్టము

-
virziens
దిశ

-
atklājums
ఆవిష్కరణ

-
traucējumi
రుగ్మత

-
distance
దూరము

-
attālums
దూరము

-
daudzveidība
వైవిధ్యము

-
pūles
కృషి

-
izpēte
తరచి చూచుట

-
kritiens
పతనము

-
spēks
శక్తి

-
aromāts
పరిమళము

-
brīvība
స్వాతంత్ర్యము

-
spoks
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
puse
సగము

-
augstums
ఎత్తు

-
palīdzība
సహాయము

-
slēptuve
దాగుకొను చోటు

-
dzimtene
స్వదేశము

-
higiēna
పారిశుధ్యము

-
ideja
ఆలోచన

-
ilūzija
భ్రమ

-
iztēle
ఊహాగానము

-
inteliģence
గూఢచార

-
uzaicinājums
ఆహ్వానము

-
taisnīgums
న్యాయము

-
gaisma
కాంతి

-
skatiens
చూపు

-
zaudējums
నష్టము

-
palielinājums
పెద్దదిగా చేయుట

-
kļūda
పొరపాటు

-
slepkavība
హత్య

-
tauta
జాతి, దేశము

-
jaunums
నూతనత్వము

-
iespēja
ఐచ్ఛికము

-
pacietība
ఓపికపట్టడము

-
plānošana
ప్రణాళిక

-
problēma
సమస్య

-
aizsardzība
రక్షణ

-
atspulgs
ప్రతిబింబించు

-
republika
గణతంత్రరాజ్యము

-
risks
ప్రమాదము

-
drošība
భద్రత

-
noslēpums
రహస్యము

-
dzimums
శృంగారము

-
ēna
నీడ

-
izmērs
పరిమాణము

-
solidaritāte
ఐకమత్యము

-
veiksme
విజయము

-
atbalsts
మద్దతు

-
tradīcija
సంప్రదాయము

-
svars
బరువు