సామగ్రి     
Materiāli

-

misiņš +

ఇత్తడి

-

cements +

సిమెంటు

-

keramika +

పింగాణీ

-

audums +

వస్త్రము

-

audums +

వస్త్రము

-

kokvilna +

ప్రత్తి

-

kristāls +

స్ఫటికము

-

netīrumi +

మురికి

-

līme +

జిగురు

-

āda +

బాగు చేసిన తోలు

-

metāls +

లోహము

-

eļļa +

చమురు

-

pulveris +

పొడి

-

sāls +

ఉప్పు

-

smiltis +

ఇసుక

-

lūžņi +

చెత్త

-

sudrabs +

వెండి

-

akmens +

రాయి

-

salmi +

తృణము

-

koks +

కొయ్య

-

vilna +

ఉన్ని

-
misiņš
ఇత్తడి

-
cements
సిమెంటు

-
keramika
పింగాణీ

-
audums
వస్త్రము

-
audums
వస్త్రము

-
kokvilna
ప్రత్తి

-
kristāls
స్ఫటికము

-
netīrumi
మురికి

-
līme
జిగురు

-
āda
బాగు చేసిన తోలు

-
metāls
లోహము

-
eļļa
చమురు

-
pulveris
పొడి

-
sāls
ఉప్పు

-
smiltis
ఇసుక

-
lūžņi
చెత్త

-
sudrabs
వెండి

-
akmens
రాయి

-
salmi
తృణము

-
koks
కొయ్య

-
vilna
ఉన్ని