కొనుగోలు     
Iepirkšanās

-

beķereja

బేకరీ

-

svītrkods

బార్ కోడ్

-

grāmatnīca

పుస్తకాల దుకాణము

-

kafejnīca

కాఫీ హోటల్

-

aptieka

మందుల దుకాణము

-

ķīmiskā tīrītava

డ్రై క్లీనర్

-

ziedu veikals

పూల దుకాణము

-

dāvana

బహుమతి

-

tirgus

విపణి

-

tirgus zāle

మార్కెట్ హాలు

-

avīžu kiosks

వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-

aptieka

ఔషధ శాల

-

pasts

పోస్ట్ ఆఫీస్

-

keramika

మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-

pārdošana

అమ్మకము

-

veikals

దుకాణము

-

iepirkšanās

కొనుగోలు

-

iepirkumu maisiņš

కొనుగోలు సంచీ

-

iepirkumu grozs

కొనుగోలు బుట్ట

-

iepirkumu rati

కొనుగోలు కార్ట్

-

iepirkšanās tūre

కొనుగోలు పర్యటన

-
beķereja
బేకరీ

-
svītrkods
బార్ కోడ్

-
grāmatnīca
పుస్తకాల దుకాణము

-
kafejnīca
కాఫీ హోటల్

-
aptieka
మందుల దుకాణము

-
ķīmiskā tīrītava
డ్రై క్లీనర్

-
ziedu veikals
పూల దుకాణము

-
dāvana
బహుమతి

-
tirgus
విపణి

-
tirgus zāle
మార్కెట్ హాలు

-
avīžu kiosks
వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-
aptieka
ఔషధ శాల

-
pasts
పోస్ట్ ఆఫీస్

-
keramika
మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-
pārdošana
అమ్మకము

-
veikals
దుకాణము

-
iepirkšanās
కొనుగోలు

-
iepirkumu maisiņš
కొనుగోలు సంచీ

-
iepirkumu grozs
కొనుగోలు బుట్ట

-
iepirkumu rati
కొనుగోలు కార్ట్

-
iepirkšanās tūre
కొనుగోలు పర్యటన