సామగ్రి     
साधनसामग्री

-

पितळ
pitaḷa

ఇత్తడి

-

कापड
kāpaḍa

వస్త్రము

-

कापड
kāpaḍa

వస్త్రము

-

कापूस
kāpūsa

ప్రత్తి

-

स्फटिक
sphaṭika

స్ఫటికము

-

केर
kēra

మురికి

-

गोंद
gōnda

జిగురు

-

कातडी
kātaḍī

బాగు చేసిన తోలు

-

धातू
dhātū

లోహము

-

तेल
tēla

చమురు

-

मीठ
mīṭha

ఉప్పు

-

नळी
naḷī

తృణము

-

लोकर
lōkara

ఉన్ని

-
पितळ
pitaḷa
ఇత్తడి

-
सिमेंट
simēṇṭa
సిమెంటు

-
मृत्तिका
mr̥ttikā
పింగాణీ

-
कापड
kāpaḍa
వస్త్రము

-
कापड
kāpaḍa
వస్త్రము

-
कापूस
kāpūsa
ప్రత్తి

-
स्फटिक
sphaṭika
స్ఫటికము

-
केर
kēra
మురికి

-
गोंद
gōnda
జిగురు

-
कातडी
kātaḍī
బాగు చేసిన తోలు

-
धातू
dhātū
లోహము

-
तेल
tēla
చమురు

-
पावडर
pāvaḍara
పొడి

-
मीठ
mīṭha
ఉప్పు

-
वाळू
vāḷū
ఇసుక

-
भंगार
bhaṅgāra
చెత్త

-
चांदी
cāndī
వెండి

-
दगड
dagaḍa
రాయి

-
नळी
naḷī
తృణము

-
लाकूड
lākūḍa
కొయ్య

-
लोकर
lōkara
ఉన్ని