ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
ఎలాగో
ఎలాగో, ఆయన తోపిలో నుండి ఏదో సూచన చేస్తాడు.
कशीतरी
कशीतरी, तो टोपीमधून काहीतरी काढतो.
కింద
ఆమె జలంలో కిందకి జంప్ చేసింది.
खाली
ती पाण्यात खाली कूदते.
పక్కన
నాకు కొంత డబ్బులను పక్కన పెట్టుకున్నాను.
बाजूला
मी काही पैसे बाजूला ठेवलेले आहे.