సంగీతం     
Musikk

-

eit trekkspel +

అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

ein balalaika +

బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

eit band +

మేళము

-

ein banjo +

బాంజో

-

ein klarinett +

సన్నాయి వాయిద్యం

-

ein konsert +

కచ్చేరి

-

ei tromme +

డ్రమ్

-

eit slagverk +

డ్రమ్ములు

-

ei fløyte +

వేణువు

-

eit flygel +

గ్రాండ్ పియానో

-

ein gitar +

గిటార్

-

ein sal +

సభా మందిరం

-

eit keyboard +

కీబోర్డ్

-

eit munnspel +

నోటితో ఊదు వాద్యము

-

ein musikk +

సంగీతం

-

eit notestativ +

మ్యూజిక్ స్టాండ్

-

ein note +

సూచన

-

eit orgel +

అవయవము

-

eit piano +

పియానో

-

ein saksofon +

శాక్సోఫోను

-

ein songar +

గాయకుడు

-

ein streng +

తీగ

-

ein trompet +

గాలి వాద్యము

-

ein trompetist +

కొమ్ము ఊదువాడు

-

ein fiolin +

వాయులీనము

-

ei fiolinkasse +

వాయులీనపు పెట్టె

-

ein xylofon +

జల తరంగిణి

-
eit trekkspel
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
ein balalaika
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
eit band
మేళము

-
ein banjo
బాంజో

-
ein klarinett
సన్నాయి వాయిద్యం

-
ein konsert
కచ్చేరి

-
ei tromme
డ్రమ్

-
eit slagverk
డ్రమ్ములు

-
ei fløyte
వేణువు

-
eit flygel
గ్రాండ్ పియానో

-
ein gitar
గిటార్

-
ein sal
సభా మందిరం

-
eit keyboard
కీబోర్డ్

-
eit munnspel
నోటితో ఊదు వాద్యము

-
ein musikk
సంగీతం

-
eit notestativ
మ్యూజిక్ స్టాండ్

-
ein note
సూచన

-
eit orgel
అవయవము

-
eit piano
పియానో

-
ein saksofon
శాక్సోఫోను

-
ein songar
గాయకుడు

-
ein streng
తీగ

-
ein trompet
గాలి వాద్యము

-
ein trompetist
కొమ్ము ఊదువాడు

-
ein fiolin
వాయులీనము

-
ei fiolinkasse
వాయులీనపు పెట్టె

-
ein xylofon
జల తరంగిణి