మతము     
Vera

-

Velika noč +

ఈస్టర్ పక్షి

-

velikonočno jajce +

ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-

angel +

దేవదూత

-

zvonec +

గంట

-

sveto pismo +

బైబిలు

-

škof +

మతగురువు

-

blagoslov +

దీవెన

-

budizem +

బౌద్ధమతం

-

krščanstvo +

క్రైస్తవ మతం

-

božično darilo +

క్రిస్మస్ బహుమతి

-

božično drevo +

క్రిస్మస్ చెట్టు

-

cerkev +

క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-

krsta +

శవపేటిక

-

stvaritev +

సృష్టి

-

križ +

సిలువ బొమ్మ

-

hudič +

దయ్యము

-

bog +

దేవుడు

-

hinduizem +

హిందూమతము

-

islam +

ఇస్లామ్ మతము

-

judovstvo +

యూదు మతము

-

meditacija +

ధ్యానము

-

mumija +

తల్లి

-

musliman +

మహమ్మదీయులు

-

papež +

మతాధికారి

-

molitev +

ప్రార్థన

-

duhovnik +

పూజారి

-

religija +

మతము

-

bogoslužje +

సేవ

-

sinagoga +

యూదుల ప్రార్థనాలయము

-

tempelj +

ఆలయము

-

grobnica +

సమాధి

-
Velika noč
ఈస్టర్ పక్షి

-
velikonočno jajce
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-
angel
దేవదూత

-
zvonec
గంట

-
sveto pismo
బైబిలు

-
škof
మతగురువు

-
blagoslov
దీవెన

-
budizem
బౌద్ధమతం

-
krščanstvo
క్రైస్తవ మతం

-
božično darilo
క్రిస్మస్ బహుమతి

-
božično drevo
క్రిస్మస్ చెట్టు

-
cerkev
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-
krsta
శవపేటిక

-
stvaritev
సృష్టి

-
križ
సిలువ బొమ్మ

-
hudič
దయ్యము

-
bog
దేవుడు

-
hinduizem
హిందూమతము

-
islam
ఇస్లామ్ మతము

-
judovstvo
యూదు మతము

-
meditacija
ధ్యానము

-
mumija
తల్లి

-
musliman
మహమ్మదీయులు

-
papež
మతాధికారి

-
molitev
ప్రార్థన

-
duhovnik
పూజారి

-
religija
మతము

-
bogoslužje
సేవ

-
sinagoga
యూదుల ప్రార్థనాలయము

-
tempelj
ఆలయము

-
grobnica
సమాధి