సైన్యము     
Militärt

-

hangarfartyg +

విమాన వాహక నౌక

-

ammunition +

మందు సామగ్రి సరఫరా

-

rustning +

కవచం

-

armé +

సైన్యము

-

gripande +

అరెస్టు

-

atombomb +

అణు బాంబు

-

attack +

దాడి

-

taggtråd +

ముండ్లతీగ

-

explosion +

పేలుడు

-

bomb +

బాంబు

-

kanon +

ఫిరంగి

-

patron +

క్యార్ట్రిడ్జ్

-

vapensköld +

ఆయుధాల కోటు

-

försvar +

రక్షణ

-

förstörelse +

విధ్వంసం

-

kamp +

పోరు

-

jaktplan +

యోధుడు-బాంబు వేయువాడు

-

gasmask +

గాలిఆడు ముఖ తొడుగు

-

vakt +

గార్డు

-

handgranat +

చేతి గ్రెనేడ్

-

handklovar +

చేతిసంకెళ్లు

-

hjälm +

ఇనుపటోపి

-

marsch +

నిదానంగా నడుచు

-

medalj +

పతకము

-

militären +

సైనిక

-

marinen +

నావికా దళము

-

fred +

శాంతి

-

pilot +

విమాన చోదకుడు

-

pistol +

పిస్టలు

-

revolver +

రివాల్వర్

-

gevär +

తుపాకీ

-

raket +

రాకెట్టు

-

skytt +

విలుకాడు

-

skott +

దెబ్బ

-

soldat +

సైనికుడు

-

ubåt +

జలాంతర్గామి

-

övervakning +

నిఘా

-

svärd +

కత్తి

-

tank +

ట్యాంక్

-

uniform +

ఏకరూప

-

seger +

విజయము

-

vinnare +

విజేత

-
hangarfartyg
విమాన వాహక నౌక

-
ammunition
మందు సామగ్రి సరఫరా

-
rustning
కవచం

-
armé
సైన్యము

-
gripande
అరెస్టు

-
atombomb
అణు బాంబు

-
attack
దాడి

-
taggtråd
ముండ్లతీగ

-
explosion
పేలుడు

-
bomb
బాంబు

-
kanon
ఫిరంగి

-
patron
క్యార్ట్రిడ్జ్

-
vapensköld
ఆయుధాల కోటు

-
försvar
రక్షణ

-
förstörelse
విధ్వంసం

-
kamp
పోరు

-
jaktplan
యోధుడు-బాంబు వేయువాడు

-
gasmask
గాలిఆడు ముఖ తొడుగు

-
vakt
గార్డు

-
handgranat
చేతి గ్రెనేడ్

-
handklovar
చేతిసంకెళ్లు

-
hjälm
ఇనుపటోపి

-
marsch
నిదానంగా నడుచు

-
medalj
పతకము

-
militären
సైనిక

-
marinen
నావికా దళము

-
fred
శాంతి

-
pilot
విమాన చోదకుడు

-
pistol
పిస్టలు

-
revolver
రివాల్వర్

-
gevär
తుపాకీ

-
raket
రాకెట్టు

-
skytt
విలుకాడు

-
skott
దెబ్బ

-
soldat
సైనికుడు

-
ubåt
జలాంతర్గామి

-
övervakning
నిఘా

-
svärd
కత్తి

-
tank
ట్యాంక్

-
uniform
ఏకరూప

-
seger
విజయము

-
vinnare
విజేత