వాతావరణము     
Väder

-

barometer +

భారమితి

-

moln +

మేఘము

-

kyla +

చల్లని

-

halvmåne +

చంద్రవంక

-

mörker +

చీకటి

-

torka +

కరువు

-

jorden +

భూమి

-

dimma +

పొగమంచు

-

frost +

గడ్డకట్టిన మంచు

-

halka +

ధృవప్రాంతము

-

värme +

ఉష్ణము

-

orkan +

సుడిగాలి

-

istapp +

ఐసికల్

-

blixt +

మెఱుపు

-

meteor +

ఉల్కాపాతం

-

månen +

చంద్రుడు

-

regnbåge +

హరివిల్లు

-

regndroppe +

వర్షపు బిందువు

-

snö +

మంచు

-

snöflinga +

స్నోఫ్లేక్

-

snögubbe +

మంచు మనిషి

-

stjärna +

నక్షత్రం

-

storm +

తుఫాను

-

stormflod +

తుఫాను వేగము

-

sol +

సూర్యుడు

-

solstråle +

సూర్యకిరణము

-

aftonrodnad +

సూర్యాస్తమయము

-

termometer +

ఉష్ణమాని

-

åska +

ఉరుము

-

skymning +

కను చీకటి

-

väder +

వాతావరణము

-

väta +

తడి పరిస్థితులు

-

vind +

గాలి

-
barometer
భారమితి

-
moln
మేఘము

-
kyla
చల్లని

-
halvmåne
చంద్రవంక

-
mörker
చీకటి

-
torka
కరువు

-
jorden
భూమి

-
dimma
పొగమంచు

-
frost
గడ్డకట్టిన మంచు

-
halka
ధృవప్రాంతము

-
värme
ఉష్ణము

-
orkan
సుడిగాలి

-
istapp
ఐసికల్

-
blixt
మెఱుపు

-
meteor
ఉల్కాపాతం

-
månen
చంద్రుడు

-
regnbåge
హరివిల్లు

-
regndroppe
వర్షపు బిందువు

-
snö
మంచు

-
snöflinga
స్నోఫ్లేక్

-
snögubbe
మంచు మనిషి

-
stjärna
నక్షత్రం

-
storm
తుఫాను

-
stormflod
తుఫాను వేగము

-
sol
సూర్యుడు

-
solstråle
సూర్యకిరణము

-
aftonrodnad
సూర్యాస్తమయము

-
termometer
ఉష్ణమాని

-
åska
ఉరుము

-
skymning
కను చీకటి

-
väder
వాతావరణము

-
väta
తడి పరిస్థితులు

-
vind
గాలి