ప్రకృతి     
自然

-


gǒng
+

చాపము

-


quān
+

కణజము

-

海湾
hǎiwān
+

అఖాతము

-

海滩
hǎitān
+

సముద్రతీరము

-

泡沫
pàomò
+

బుడగ

-

洞穴
dòngxué
+

గుహ

-

农场
nóngchǎng
+

వ్యవసాయ

-


huǒ
+

అగ్ని

-

足迹
zújì
+

పాదముద్ర

-

地球仪
dìqiúyí
+

భూగోళము

-

收获
shōuhuò
+

పంటకోత

-

干草
gāncǎo
+

ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

-


+

సరస్సు

-

叶子
yèzi
+

ఆకు

-


shān
+

పర్వతము

-

海洋
hǎiyáng
+

మహాసముద్రము

-

全景
quánjǐng
+

సమగ్ర దృశ్యము

-

岩石
yánshí
+

శిల

-

泉水
quánshuǐ
+

వసంతము

-

沼泽
zhǎozé
+

చిత్తడి

-


shù
+

చెట్టు

-

树干
shùgàn
+

చెట్టు కాండము

-

山谷
shāngǔ
+

లోయ

-

眺望
tiàowàng
+

వీక్షణము

-

喷水器
pēn shuǐ qì
+

నీటి జెట్

-

瀑布
pùbù
+

జలపాతము

-

波浪
bōlàng
+

అల

-

gǒng
చాపము

-

quān
కణజము

-
海湾
hǎiwān
అఖాతము

-
海滩
hǎitān
సముద్రతీరము

-
泡沫
pàomò
బుడగ

-
洞穴
dòngxué
గుహ

-
农场
nóngchǎng
వ్యవసాయ

-

huǒ
అగ్ని

-
足迹
zújì
పాదముద్ర

-
地球仪
dìqiúyí
భూగోళము

-
收获
shōuhuò
పంటకోత

-
干草
gāncǎo
ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

-


సరస్సు

-
叶子
yèzi
ఆకు

-

shān
పర్వతము

-
海洋
hǎiyáng
మహాసముద్రము

-
全景
quánjǐng
సమగ్ర దృశ్యము

-
岩石
yánshí
శిల

-
泉水
quánshuǐ
వసంతము

-
沼泽
zhǎozé
చిత్తడి

-

shù
చెట్టు

-
树干
shùgàn
చెట్టు కాండము

-
山谷
shāngǔ
లోయ

-
眺望
tiàowàng
వీక్షణము

-
喷水器
pēn shuǐ qì
నీటి జెట్

-
瀑布
pùbù
జలపాతము

-
波浪
bōlàng
అల