పరీక్ష 1తేదీ:
పరీక్షలో గడిపిన సమయం::
Score:


Thu Feb 22, 2024

0/10

ఒక పదంపై క్లిక్ చేయండి
1. నేను మరియు నువ్వు
你   See hint
2. ఒకటి, రెండు, మూడు
一, , 三   See hint
3. పిల్లకి కోకో మరియు యాపిల్ జూస్ ఇష్టం
小孩 喜欢 喝 热巧克力 和 苹果汁   See hint
4. గిన్నెలు మురికిగా ఉన్నాయి
脏 了   See hint
5. నేను విమానాశ్రయానికి వెళ్ళాలి
要 到 飞机场 去   See hint
6. మీకు పోర్క్ అంటే ఇష్టమేనా?
你 喜欢 吃 猪肉 吗 ,   See hint
7. బస్ స్టాప్ ఎక్కడ?
公共汽车站 哪里 ?   See hint
8. కోట ఎక్కడ ఉంది?
在 哪里   See hint
9. మీతో పాటుగా సన్-ట్యాన్ లోషన్ ని తేసుకెళ్ళండి
防晒霜 带上   See hint
10. నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలి
需要 一个 钻头 和 螺丝刀   See hint