కొనుగోలు     
购物

-

面包店
miànbāo diàn
+

బేకరీ

-

条形码
tiáoxíngmǎ
+

బార్ కోడ్

-

书店
shūdiàn
+

పుస్తకాల దుకాణము

-

咖啡馆
kā fēi guǎn
+

కాఫీ హోటల్

-

卫生用品商店
wèishēng yòngpǐn shāngdiàn
+

మందుల దుకాణము

-

干洗店
gānxǐ diàn
+

డ్రై క్లీనర్

-

花店
huā diàn
+

పూల దుకాణము

-

礼物
lǐwù
+

బహుమతి

-

市场
shìchǎng
+

విపణి

-

商场
shāngchǎng
+

మార్కెట్ హాలు

-

书报亭
shū bàotíng
+

వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-

药店
yàodiàn
+

ఔషధ శాల

-

邮局
yóujú
+

పోస్ట్ ఆఫీస్

-

陶器
táoqì
+

మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-

出售
chūshòu
+

అమ్మకము

-


diàn
+

దుకాణము

-

购物
gòuwù
+

కొనుగోలు

-

购物袋
gòuwù dài
+

కొనుగోలు సంచీ

-

购物篮
gòuwù lán
+

కొనుగోలు బుట్ట

-

购物车
gòuwù chē
+

కొనుగోలు కార్ట్

-

逛街购物
guàngjiē gòuwù
+

కొనుగోలు పర్యటన

-
面包店
miànbāo diàn
బేకరీ

-
条形码
tiáoxíngmǎ
బార్ కోడ్

-
书店
shūdiàn
పుస్తకాల దుకాణము

-
咖啡馆
kā fēi guǎn
కాఫీ హోటల్

-
卫生用品商店
wèishēng yòngpǐn shāngdiàn
మందుల దుకాణము

-
干洗店
gānxǐ diàn
డ్రై క్లీనర్

-
花店
huā diàn
పూల దుకాణము

-
礼物
lǐwù
బహుమతి

-
市场
shìchǎng
విపణి

-
商场
shāngchǎng
మార్కెట్ హాలు

-
书报亭
shū bàotíng
వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-
药店
yàodiàn
ఔషధ శాల

-
邮局
yóujú
పోస్ట్ ఆఫీస్

-
陶器
táoqì
మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-
出售
chūshòu
అమ్మకము

-

diàn
దుకాణము

-
购物
gòuwù
కొనుగోలు

-
购物袋
gòuwù dài
కొనుగోలు సంచీ

-
购物篮
gòuwù lán
కొనుగోలు బుట్ట

-
购物车
gòuwù chē
కొనుగోలు కార్ట్

-
逛街购物
guàngjiē gòuwù
కొనుగోలు పర్యటన