สภาพอากาศ     
Weer

-

de barometer

เครื่องวัดความกดอากาศ

-

de wolk

เมฆ

-

de kou

ความเย็น

-

de halve maan

พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว

-

de duisternis

ความมืด

-

de droogte

ภัยแล้ง

-

de aarde

แผ่นดิน

-

de mist

หมอก

-

de vorst

น้ำค้างแข็ง

-

de gladheid

การจับเกาะของน้ำแข็ง

-

de warmte

ความร้อน

-

de orkaan

พายุเฮอริเคน

-

de ijspegels

น้ำแข็งย้อย

-

de bliksem

ฟ้าผ่า

-

de meteoor

อุกาบาต

-

de maan

ดวงจันทร์

-

de regenboog

รุ้ง

-

de regendruppel

หยดน้ำฝน

-

de sneeuw

หิมะ

-

de sneeuwvlok

เกล็ดหิมะ

-

de sneeuwpop

ตุ๊กตาหิมะ

-

de ster

ดาว

-

de storm

ฟ้าร้อง

-

de stormvloed

น้ำท่วมฉับพลัน

-

de zon

พระอาทิตย์

-

de zonnestraal

แสงแดด

-

de zonsondergang

พระอาทิตย์ตก

-

de thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ

-

het onweer

พายุฝนฟ้าคะนอง

-

de schemering

พลบค่ำ

-

het weer

สภาพอากาศ

-

de nattigheid

สภาพเปียก

-
de barometer
เครื่องวัดความกดอากาศ

-
de wolk
เมฆ

-
de kou
ความเย็น

-
de halve maan
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว

-
de duisternis
ความมืด

-
de droogte
ภัยแล้ง

-
de aarde
แผ่นดิน

-
de mist
หมอก

-
de vorst
น้ำค้างแข็ง

-
de gladheid
การจับเกาะของน้ำแข็ง

-
de warmte
ความร้อน

-
de orkaan
พายุเฮอริเคน

-
de ijspegels
น้ำแข็งย้อย

-
de bliksem
ฟ้าผ่า

-
de meteoor
อุกาบาต

-
de maan
ดวงจันทร์

-
de regenboog
รุ้ง

-
de regendruppel
หยดน้ำฝน

-
de sneeuw
หิมะ

-
de sneeuwvlok
เกล็ดหิมะ

-
de sneeuwpop
ตุ๊กตาหิมะ

-
de ster
ดาว

-
de storm
ฟ้าร้อง

-
de stormvloed
น้ำท่วมฉับพลัน

-
de zon
พระอาทิตย์

-
de zonnestraal
แสงแดด

-
de zonsondergang
พระอาทิตย์ตก

-
de thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิ

-
het onweer
พายุฝนฟ้าคะนอง

-
de schemering
พลบค่ำ

-
het weer
สภาพอากาศ

-
de nattigheid
สภาพเปียก

-
de wind
ลม