เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
ไกล
จากด้านบน, คนสามารถมองไกลไกลเหนือทะเล
ver en wijd
Van boven kan men ver en wijd over de zee kijken.
แต่เสียดาย
แต่เสียดายฉันลืมเติมน้ำมัน
helaas
Helaas ben ik vergeten te tanken.
ระหว่างทาง
เธอกำลังระหว่างทางในป่า
onderweg
Ze is onderweg in het bos.