สถาปัตยกรรม     
Architectuur

-

de architectuur +

สถาปัตยกรรม

-

de arena +

สนามกีฬา

-

de stal +

โรงนา

-

de barok +

สถาปัตยกรรมยุคบาโรก

-

de blokje +

อิฐ

-

het bakstenen huis +

บ้านอิฐ

-

de brug +

สะพาน

-

het gebouw +

อาคาร

-

het kasteel +

ปราสาท

-

de kathedraal +

มหาวิหาร

-

de kolom +

เสา

-

de bouwplaats +

สถานที่ก่อสร้าง

-

de koepel +

หลังคาโดม

-

de gevel +

ซุ้มประตู

-

het voetbalstadion +

สนามกีฬา

-

het fort +

ป้อม

-

de gevel +

หลังคาหน้าจั่ว

-

de poort +

ประตู

-

het vakwerkhuis +

บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้

-

de vuurtoren +

ประภาคาร

-

het monument +

สิ่งก่อสร้าง

-

de moskee +

มัสยิด

-

de obelisk +

อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม

-

het kantoorgebouw +

อาคารสำนักงาน

-

het dak +

หลังคา

-

de ruïne +

ซากปรักหักพัง

-

het schavot +

นั่งร้าน

-

de wolkenkrabber +

ตึกระฟ้า

-

de hangbrug +

สะพานแขวน

-

de tegel +

กระเบื้อง

-
de architectuur
สถาปัตยกรรม

-
de arena
สนามกีฬา

-
de stal
โรงนา

-
de barok
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก

-
de blokje
อิฐ

-
het bakstenen huis
บ้านอิฐ

-
de brug
สะพาน

-
het gebouw
อาคาร

-
het kasteel
ปราสาท

-
de kathedraal
มหาวิหาร

-
de kolom
เสา

-
de bouwplaats
สถานที่ก่อสร้าง

-
de koepel
หลังคาโดม

-
de gevel
ซุ้มประตู

-
het voetbalstadion
สนามกีฬา

-
het fort
ป้อม

-
de gevel
หลังคาหน้าจั่ว

-
de poort
ประตู

-
het vakwerkhuis
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้

-
de vuurtoren
ประภาคาร

-
het monument
สิ่งก่อสร้าง

-
de moskee
มัสยิด

-
de obelisk
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม

-
het kantoorgebouw
อาคารสำนักงาน

-
het dak
หลังคา

-
de ruïne
ซากปรักหักพัง

-
het schavot
นั่งร้าน

-
de wolkenkrabber
ตึกระฟ้า

-
de hangbrug
สะพานแขวน

-
de tegel
กระเบื้อง