สำนักงาน     
Kantoor

-

de balpen

ปากกาลูกลื่น

-

de pauze

ช่วงพัก

-

de koffer

กระเป๋าเอกสาร

-

de kleurpotlood

ดินสอสี

-

de conferentie

การประชุม

-

de zaal

ห้องประชุม

-

de kopie

สำเนา

-

de adreslijst

แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ

-

het bestand

แฟ้มข้อมูล

-

de archiefkast

ตู้เก็บเอกสาร

-

de vulpen

ปากกาหมึกซึม

-

de brievenbak

ถาดจดหมาย

-

de markering

ปากกามาร์คเกอร์

-

het notitieboek

สมุดบันทึก

-

het kladblok

กระดาษจดบันทึก

-

het kantoor

สำนักงาน

-

de bureaustoel

เก้าอี้สำนักงาน

-

het overwerk

การทำงานล่วงเวลา

-

de paperclip

คลิปหนีบกระดาษ

-

het potlood

ดินสอ

-

de pons

ที่เจาะรู

-

de kluis

ตู้เซฟ

-

de puntenslijper

ที่เหลาดินสอ

-

de papiersnippers

เศษกระดาษ

-

de versnipperaar

เครื่องทำลายเอกสาร

-

de spiraalbinding

เข้าสันแบบเกลียว

-

het nietje

ลูกแม็กเย็บกระดาษ

-

de nietmachine

แม็กเย็บกระดาษ

-

de typemachine

เครื่องพิมพ์ดีด

-

het werkstation

ที่ทำงาน

-
de balpen
ปากกาลูกลื่น

-
de pauze
ช่วงพัก

-
de koffer
กระเป๋าเอกสาร

-
de kleurpotlood
ดินสอสี

-
de conferentie
การประชุม

-
de zaal
ห้องประชุม

-
de kopie
สำเนา

-
de adreslijst
แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ

-
het bestand
แฟ้มข้อมูล

-
de archiefkast
ตู้เก็บเอกสาร

-
de vulpen
ปากกาหมึกซึม

-
de brievenbak
ถาดจดหมาย

-
de markering
ปากกามาร์คเกอร์

-
het notitieboek
สมุดบันทึก

-
het kladblok
กระดาษจดบันทึก

-
het kantoor
สำนักงาน

-
de bureaustoel
เก้าอี้สำนักงาน

-
het overwerk
การทำงานล่วงเวลา

-
de paperclip
คลิปหนีบกระดาษ

-
het potlood
ดินสอ

-
de pons
ที่เจาะรู

-
de kluis
ตู้เซฟ

-
de puntenslijper
ที่เหลาดินสอ

-
de papiersnippers
เศษกระดาษ

-
de versnipperaar
เครื่องทำลายเอกสาร

-
de spiraalbinding
เข้าสันแบบเกลียว

-
het nietje
ลูกแม็กเย็บกระดาษ

-
de nietmachine
แม็กเย็บกระดาษ

-
de typemachine
เครื่องพิมพ์ดีด

-
het werkstation
ที่ทำงาน