การจราจร     
交通

-

事故
shìgù

อุบัติเหตุ

-

道口杆
dàokǒu gān

ที่กั้น

-

自行车
zìxíngchē

จักรยาน

-

巴士
bāshì

รถประจำทาง

-

缆车
lǎnchē

กระเช้าไฟฟ้า

-

旅居车
lǚjū chē

รถบ้าน

-

马车
mǎchē

รถม้า

-

塞满
sāi mǎn

ความแออัด

-

公路
gōnglù

ถนนในชนบท

-

游轮
yóulún

เรือสำราญ

-

曲线
qūxiàn

ทางโค้ง

-

死胡同
sǐhútòng

ทางตัน

-

出发
chūfā

ขาออก

-

紧急刹车
jǐnjí shāchē

เบรกฉุกเฉิน

-

入口
rùkǒu

ทางเข้า

-

自动扶梯
zìdòng fútī

บันไดเลื่อน

-

超重行李
chāozhòng xínglǐ

น้ำหนักส่วนเกิน

-

出口
chūkǒu

ทางออก

-

渡轮
dùlún

เรือข้ามฟาก

-

消防车
xiāofángchē

รถดับเพลิง

-

飞行
fēixíng

เที่ยวบิน

-

汽油
qìyóu

ก๊าซ / น้ำมัน

-

手刹车
shǒu shāchē

เบรกมือ

-

直升机
zhíshēngjī

เฮลิคอปเตอร์

-

高速公路
gāosù gōnglù

ทางหลวง

-

船屋
chuánwū

เรือนแพ

-

女士自行车
nǚshì zìxíngchē

จักรยานผู้หญิง '

-

左转弯
zuǒ zhuǎnwān

โค้งซ้าย

-

铁路道口
tiělù dàokǒu

ถนนข้ามทางรถไฟ

-

火车头
huǒchētóu

หัวรถจักร

-

地图
dìtú

แผนที่

-

地铁
dìtiě

รถไฟใต้ดิน

-

轻便摩托车
qīngbiànmótuōchē

รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก

-

摩托艇
mótuō tǐng

เรือยนต์

-

摩托车
mótuō chē

รถจักรยานยนต์

-

摩托车头盔
mótuō chē tóukuī

หมวกนิรภัย

-

女摩托车驾驶员
nǚ mótuō chē jiàshǐ yuán

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

-

山地自行车
shāndì zìxíngchē

จักรยานเสือภูเขา

-

关口
guānkǒu

ช่องเขา

-

禁止吸烟
jìnzhǐ xīyān

เขตปลอดบุหรี่

-

单行道
dānxíng dào

เดินรถทางเดียว

-

停车计时器
tíngchē jìshí qì

มิเตอร์ที่จอดรถ

-

乘客
chéngkè

ผู้โดยสาร

-

喷气式客机
pēnqì shì kèjī

เครื่องบินโดยสาร

-

行人
xíngrén

คนเดินเท้า

-

飞机
fēijī

เครื่องบิน

-

坑洞
kēng dòng

หลุมบนพื้นถนน

-

螺旋桨飞机
luóxuánjiǎng fēijī

เครื่องบินใบพัด

-

铁路
tiělù

รางรถไฟ

-

铁路桥
tiělù qiáo

สะพานรถไฟ

-

坡道
pō dào

ทางลาด

-

优先行使
yōuxiān xíngshǐ

ด้านขวาของทาง

-

座位排
zuòwèi pái

แถวที่นั่ง

-

滑板车
huábǎn chē

สกูตเตอร์

-

旅行指南
lǚxíng zhǐnán

ป้ายบอกทาง

-

雪橇
xuěqiāo

เลื่อน

-

雪地车
xuě dì chē

รถสำหรับวิ่งบนหิมะ

-

速度
sùdù

ความเร็ว

-

限速
xiàn sù

จำกัด ความเร็ว

-

车站
chēzhàn

สถานีรถไฟ

-

轮船
lúnchuán

เรือกลไฟ

-

车站
chēzhàn

ป้ายรถประจำทาง

-

路牌
lùpái

ป้ายถนน

-

童车
tóngchē

รถเข็นเด็ก

-

地铁站
dìtiě zhàn

สถานีรถไฟใต้ดิน

-

出租车
chūzū chē

รถแท็กซี่

-

车票
chēpiào

ตั๋ว

-

行车时间表
xíngchē shíjiān biǎo

ตารางเวลารถโดยสาร

-

轨道
guǐdào

ชานชาลา

-

道岔
dàochà

ประแจรถไฟ

-

拖拉机
tuōlājī

รถแทรกเตอร์

-

交通
jiāotōng

การจราจร

-

交通阻塞
jiāotōng zǔsè

การจราจรติดขัด

-

红绿灯
hónglǜdēng

สัญญาณไฟจราจร

-

交通标志
jiāotōng biāozhì

ป้ายจราจร

-

火车
huǒchē

รถไฟ

-

火车旅行
huǒchē lǚxíng

การนั่งรถไฟ

-

运输
yùnshū

การขนส่ง

-

三轮车
sānlúnchē

รถสามล้อ

-

卡车
kǎchē

รถบรรทุก

-

双向行车
shuāngxiàng xíngchē

การเดินรถบนถนนด้านเดียว

-

地下通道
dìxià tōngdào

อุโมงค์ใต้ถนน

-

方向盘
fāngxiàngpán

พวงมาลัย

-

飞艇
fēitǐng

เรือเหาะ

-
事故
shìgù
อุบัติเหตุ

-
道口杆
dàokǒu gān
ที่กั้น

-
自行车
zìxíngchē
จักรยาน

-
小船
xiǎochuán
เรือ

-
巴士
bāshì
รถประจำทาง

-
缆车
lǎnchē
กระเช้าไฟฟ้า

-
汽车
qìchē
รถ

-
旅居车
lǚjū chē
รถบ้าน

-
马车
mǎchē
รถม้า

-
塞满
sāi mǎn
ความแออัด

-
公路
gōnglù
ถนนในชนบท

-
游轮
yóulún
เรือสำราญ

-
曲线
qūxiàn
ทางโค้ง

-
死胡同
sǐhútòng
ทางตัน

-
出发
chūfā
ขาออก

-
紧急刹车
jǐnjí shāchē
เบรกฉุกเฉิน

-
入口
rùkǒu
ทางเข้า

-
自动扶梯
zìdòng fútī
บันไดเลื่อน

-
超重行李
chāozhòng xínglǐ
น้ำหนักส่วนเกิน

-
出口
chūkǒu
ทางออก

-
渡轮
dùlún
เรือข้ามฟาก

-
消防车
xiāofángchē
รถดับเพลิง

-
飞行
fēixíng
เที่ยวบิน

-
货运车
huò yùn chē
โบกี้

-
汽油
qìyóu
ก๊าซ / น้ำมัน

-
手刹车
shǒu shāchē
เบรกมือ

-
直升机
zhíshēngjī
เฮลิคอปเตอร์

-
高速公路
gāosù gōnglù
ทางหลวง

-
船屋
chuánwū
เรือนแพ

-
女士自行车
nǚshì zìxíngchē
จักรยานผู้หญิง '

-
左转弯
zuǒ zhuǎnwān
โค้งซ้าย

-
铁路道口
tiělù dàokǒu
ถนนข้ามทางรถไฟ

-
火车头
huǒchētóu
หัวรถจักร

-
地图
dìtú
แผนที่

-
地铁
dìtiě
รถไฟใต้ดิน

-
轻便摩托车
qīngbiànmótuōchē
รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก

-
摩托艇
mótuō tǐng
เรือยนต์

-
摩托车
mótuō chē
รถจักรยานยนต์

-
摩托车头盔
mótuō chē tóukuī
หมวกนิรภัย

-
女摩托车驾驶员
nǚ mótuō chē jiàshǐ yuán
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

-
山地自行车
shāndì zìxíngchē
จักรยานเสือภูเขา

-
关口
guānkǒu
ช่องเขา

-
禁止超车区
jìnzhǐ chāochē qū
ห้ามแซง

-
禁止吸烟
jìnzhǐ xīyān
เขตปลอดบุหรี่

-
单行道
dānxíng dào
เดินรถทางเดียว

-
停车计时器
tíngchē jìshí qì
มิเตอร์ที่จอดรถ

-
乘客
chéngkè
ผู้โดยสาร

-
喷气式客机
pēnqì shì kèjī
เครื่องบินโดยสาร

-
行人
xíngrén
คนเดินเท้า

-
飞机
fēijī
เครื่องบิน

-
坑洞
kēng dòng
หลุมบนพื้นถนน

-
螺旋桨飞机
luóxuánjiǎng fēijī
เครื่องบินใบพัด

-
铁路
tiělù
รางรถไฟ

-
铁路桥
tiělù qiáo
สะพานรถไฟ

-
坡道
pō dào
ทางลาด

-
优先行使
yōuxiān xíngshǐ
ด้านขวาของทาง

-
道路
dàolù
ถนน

-
环行交通
huánxíng jiāotōng
วงเวียน

-
座位排
zuòwèi pái
แถวที่นั่ง

-
滑板车
huábǎn chē
สกูตเตอร์

-
电动踏板摩托车
diàndòng tàbǎn mótuō chē
สกูตเตอร์

-
旅行指南
lǚxíng zhǐnán
ป้ายบอกทาง

-
雪橇
xuěqiāo
เลื่อน

-
雪地车
xuě dì chē
รถสำหรับวิ่งบนหิมะ

-
速度
sùdù
ความเร็ว

-
限速
xiàn sù
จำกัด ความเร็ว

-
车站
chēzhàn
สถานีรถไฟ

-
轮船
lúnchuán
เรือกลไฟ

-
车站
chēzhàn
ป้ายรถประจำทาง

-
路牌
lùpái
ป้ายถนน

-
童车
tóngchē
รถเข็นเด็ก

-
地铁站
dìtiě zhàn
สถานีรถไฟใต้ดิน

-
出租车
chūzū chē
รถแท็กซี่

-
车票
chēpiào
ตั๋ว

-
行车时间表
xíngchē shíjiān biǎo
ตารางเวลารถโดยสาร

-
轨道
guǐdào
ชานชาลา

-
道岔
dàochà
ประแจรถไฟ

-
拖拉机
tuōlājī
รถแทรกเตอร์

-
交通
jiāotōng
การจราจร

-
交通阻塞
jiāotōng zǔsè
การจราจรติดขัด

-
红绿灯
hónglǜdēng
สัญญาณไฟจราจร

-
交通标志
jiāotōng biāozhì
ป้ายจราจร

-
火车
huǒchē
รถไฟ

-
火车旅行
huǒchē lǚxíng
การนั่งรถไฟ

-
有轨电车
yǒu guǐ diànchē
รถราง

-
运输
yùnshū
การขนส่ง

-
三轮车
sānlúnchē
รถสามล้อ

-
卡车
kǎchē
รถบรรทุก

-
双向行车
shuāngxiàng xíngchē
การเดินรถบนถนนด้านเดียว

-
地下通道
dìxià tōngdào
อุโมงค์ใต้ถนน

-
方向盘
fāngxiàngpán
พวงมาลัย

-
飞艇
fēitǐng
เรือเหาะ