© Aharwell2000 | Dreamstime.com

Naučite vokabular sa 50languages.com.
Učite kroz svoj maternji jezik!Koje su neke efikasne tehnike za pamćenje vokabulara?

Učenje novog rječnika može biti izazov, ali postoje tehnike koje mogu olakšati proces. Jedna od najučinkovitijih je svakodnevno učenje. Kao pravilo, bolje je učiti malo svaki dan, nego puno odjednom. Druga korisna tehnika je korištenje flash kartica. Na jednoj strani napišite riječ na jeziku koji učite, a na drugoj njen prijevod. Ove kartice možete koristiti za testiranje sebe u bilo kojem trenutku. Učenje u kontekstu je još jedan efikasan način. Umjesto da samo učite izolirane riječi, pokušajte ih naučiti u rečenicama. To će vam pomoći da bolje shvatite njihovu upotrebu. Povezivanje riječi s slikama također može biti korisno. Možete nacrtati sliku koja predstavlja riječ, ili pronaći sliku na internetu. Ova metoda može biti posebno korisna za vizualne učenike. Povezivanje riječi s određenim situacijama ili objektima iz vašeg svakodnevnog života također može pomoći. Na primjer, možete naučiti riječ za “stol“ gledajući na stol dok učite riječ. Mnemoničke tehnike mogu biti korisne za učenje težih riječi. To su metode koje uključuju stvaranje mentalnih slika, rima, pjesama ili priča koje vam pomažu da se sjetite riječi. Igra riječima može biti zabavan i efektivan način za učenje rječnika. To može biti jednostavno kao igra s riječima na putu do posla ili složenije poput križaljke ili slagalice. Povezivanje novih riječi s riječima koje već znate također može biti korisno. Na primjer, možete povezati novu riječ s riječju koja zvuči slično na vašem jeziku.