© Vitleo | Dreamstime.com

Naučite vokabular sa 50languages.com.
Učite kroz svoj maternji jezik!Koji su najbolji načini za učenje novog vokabulara?

Učenje novog rječnika je ključno u savladavanju novog jezika. Postoje brojne strategije koje vam mogu pomoći da proširite svoj rječnik, evo nekoliko efikasnih. Čitajte što više možete. Čitanje knjiga, časopisa, novina ili online članaka na jeziku koji učite će vam pomoći da se susretnete s novim riječima u kontekstu, što će olakšati njihovo razumijevanje i pamćenje. Pravite flashcards. Pisanje riječi i njihovih definicija na karticama može biti efikasna metoda za učenje. Možete koristiti tradicionalne papirnate kartice, ili online alate koji nude interaktivne flashcards. Koristite rječnik. Kada se susretnete s nepoznatom riječju, potražite njeno značenje u rječniku. Također, možete koristiti rječnik za učenje sinonima i antonima, što će obogatiti vaš rječnik. Učite u kontekstu. Uvijek učite nove riječi u rečenici, ne samostalno. To će vam pomoći da razumijete kako se riječ koristi u praksi i olakšati vam da je zapamtite. Vježbajte pisanje. Pisanje eseja, dnevnika ili čak e-mailova na jeziku koji učite može biti odlična praksa. Pisanje će vam pomoći da aktivno koristite nove riječi i bolje ih zapamtite. Koristite tehniku ponavljanja. Redovno pregledajte i ponavljajte nove riječi. Studije pokazuju da ponavljanje pomaže da informacije pređu iz kratkotrajnog u dugotrajno pamćenje. Učenje novog rječnika zahtijeva vremena i strpljenja. Važno je biti uporan i dosljedan. Nemojte se obeshrabriti ako ne možete odmah zapamtiti sve nove riječi. Vaš rječnik će se proširiti s vremenom, samo nastavite učiti.