Παιχνίδια Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Μάθετε την προφορά

Δοκιμάστε το «Παιχνίδι υπομνημάτων» για να εκπαιδεύσετε τη μνήμη σας ενισχύοντας παράλληλα το λεξιλόγιό σας σε μια νέα γλώσσα. Απλώς κάντε κλικ σε μια κάρτα για να την αναποδογυρίσετε και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να βρείτε το αντίστοιχο ζευγάρι από τα υπόλοιπα φύλλα σε όσο το δυνατόν λιγότερες προσπάθειες.

0

0

Memo Game

ο χυμός φρούτων
ο χυμός φρούτων
 
en palettkniv
en palettkniv
 
en gepard
en gepard
 
ei treflis
ei treflis
 
η σπάτουλα
η σπάτουλα
 
ο γατόπαρδος / κύναγρος
ο γατόπαρδος / κύναγρος
 
το πριονίδι
το πριονίδι
 
οι πολεμικές τέχνες
οι πολεμικές τέχνες
 
en invitasjon
en invitasjon
 
en inngang
en inngang
 
η είσοδος
η είσοδος
 
η πρόσκληση
η πρόσκληση
 
το ύψος
το ύψος
 
το ηχείο
το ηχείο
 
en kampsport
en kampsport
 
ei høyde
ei høyde
 
en juice
en juice
 
en høyttaler
en høyttaler
 
50l-card-blank
ο χυμός φρούτων ο χυμός φρούτων
50l-card-blank
en palettkniv en palettkniv
50l-card-blank
en gepard en gepard
50l-card-blank
ei treflis ei treflis
50l-card-blank
η σπάτουλα η σπάτουλα
50l-card-blank
ο γατόπαρδος / κύναγρος ο γατόπαρδος / κύναγρος
50l-card-blank
το πριονίδι το πριονίδι
50l-card-blank
οι πολεμικές τέχνες οι πολεμικές τέχνες
50l-card-blank
en invitasjon en invitasjon
50l-card-blank
en inngang en inngang
50l-card-blank
η είσοδος η είσοδος
50l-card-blank
η πρόσκληση η πρόσκληση
50l-card-blank
το ύψος το ύψος
50l-card-blank
το ηχείο το ηχείο
50l-card-blank
en kampsport en kampsport
50l-card-blank
ei høyde ei høyde
50l-card-blank
en juice en juice
50l-card-blank
en høyttaler en høyttaler