Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
ανοίγω
Άνοιξε την τηλεόραση!
slå på
Slå på TVen!
παρκάρω
Τα αυτοκίνητα είναι παρκαρισμένα στο υπόγειο γκαράζ.
parkere
Bilene er parkert i undergrunnen.
σώζω
Τα παιδιά μου έχουν σώσει τα δικά τους χρήματα.
spare
Mine barn har spart sine egne penger.