Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
πριν
Ήταν πιο χοντρή πριν από τώρα.
før
Hun var fetere før enn nå.
συγκριτικά
Στα δεξιά, φαίνεται συγκριτικά νεότερη.
sammenligningsvis
På høyre side ser hun sammenligningsvis yngre ut.
πέρα
Η ζωή περνάει γρήγορα.
over
Livet går fort over.