Games

Number of images : 2 Number of options : 3 Time in seconds : 6 Languages displayed : Show both languages

0

0

Memorize the images!
What is missing?
otherwise
Go straight, otherwise it will take longer.
ellers
Gå ligeud, ellers tager det længere tid.
as a precaution
We protect ourselves as a precaution.
som en forsigtighedsregel
Vi beskytter os selv som en forsigtighedsregel.
feel like
I feel sad today.
føle sig som
Jeg føler mig trist i dag.