Games

Number of images : 2 Number of options : 3 Time in seconds : 6 Languages displayed : Show both languages

0

0

Memorize the images!
What is missing?
sleepwalk
She sleepwalks through the room.
lunatykować
Ona lunatykuje przez pokój.
save
My children have saved their own money.
oszczędzać
Moje dzieci oszczędzają własne pieniądze.
fare-dodge
Buying a ticket is better than fare-dodging.
jechać na gapę
Kupowanie biletu jest lepsze niż jazda na gapę.