Games

Number of images : 2 Number of options : 3 Time in seconds : 6 Languages displayed : Show both languages

0

0

Memorize the images!
What is missing?
send
I sent you a message.
stuur
Ek het vir jou ’n boodskap gestuur.
lead the way
The brave animals led the way.
lei die pad
Die dapper diere het die pad gelei.
forget
She doesn’t want to forget the past.
vergeet
Sy wil nie die verlede vergeet nie.