Mängud

Piltide arv : 2 Valikute arv : 3 Aeg sekundites : 6 Kuvatud keeled : Kuva mõlemad keeled

0

0

Jäta pildid meelde!
Mis on puudu?
tootma
Robottidega saab odavamalt toota.
produsere
Man kan produsere billigere med roboter.
arvama
Arva, kes ma olen!
gjette
Gjett hvem jeg er!
erinema
Kaksikud erinevad üksteisest vaevu.
skille seg
Tvillinger skiller seg knapt fra hverandre.