Mängud

Piltide arv : 2 Valikute arv : 3 Aeg sekundites : 6 Kuvatud keeled : Kuva mõlemad keeled

0

0

Jäta pildid meelde!
Mis on puudu?
klassifitseerima
Vaalu klassifitseeritakse imetajateks.
klasifikovat
Velryby jsou klasifikovány jako savci.
tagasi hoidma
Ta hoidis tagasi valu oma seljas.
potlačit
Potlačil bolest v zádech.
teenindama
Kelner serveerib toitu.
podávat
Číšník podává jídlo.