بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

strpljenje
strpljenje
 
mjehurić
mjehurić
 
‫کلم قرمز
‫کلم قرمز
 
konjički sport
konjički sport
 
‫تخم مرغ
‫تخم مرغ
 
‫برنج
‫برنج
 
‫حباب
‫حباب
 
jaje
jaje
 
‫کلاس
‫کلاس
 
crveni kupus
crveni kupus
 
‫اسب سواری
‫اسب سواری
 
riža
riža
 
‫تخم مرغ عید پاک
‫تخم مرغ عید پاک
 
uskršnje jaje
uskršnje jaje
 
‫فیلتر هوا
‫فیلتر هوا
 
filter
filter
 
razred
razred
 
‫صبر
‫صبر
 
50l-card-blank
strpljenje strpljenje
50l-card-blank
mjehurić mjehurić
50l-card-blank
‫کلم قرمز ‫کلم قرمز
50l-card-blank
konjički sport konjički sport
50l-card-blank
‫تخم مرغ ‫تخم مرغ
50l-card-blank
‫برنج ‫برنج
50l-card-blank
‫حباب ‫حباب
50l-card-blank
jaje jaje
50l-card-blank
‫کلاس ‫کلاس
50l-card-blank
crveni kupus crveni kupus
50l-card-blank
‫اسب سواری ‫اسب سواری
50l-card-blank
riža riža
50l-card-blank
‫تخم مرغ عید پاک ‫تخم مرغ عید پاک
50l-card-blank
uskršnje jaje uskršnje jaje
50l-card-blank
‫فیلتر هوا ‫فیلتر هوا
50l-card-blank
filter filter
50l-card-blank
razred razred
50l-card-blank
‫صبر ‫صبر