بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
در غیر این صورت
چترها رنگارنگ است، در غیر این صورت همه آن‌ها سیاه هستند.
inače
Kišobran je šaren, inače su svi crni.
تا حد ممکن
کودکان باید تا حد ممکن زود یک ساز موسیقی یاد بگیرند.
što ranije
Djeca bi što ranije trebala naučiti svirati neki instrument.
صبح
من باید صبح زود بیدار شوم.
ujutro
Moram ustati rano ujutro.