بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫کلاه گیس
‫کلاه گیس
 
die Perücke, n
die Perücke, n
 
der Zeitungskiosk, s
der Zeitungskiosk, s
 
das Etui, s
das Etui, s
 
die Rast
die Rast
 
‫گفتگو
‫گفتگو
 
die Hilfe, n
die Hilfe, n
 
‫زه
‫زه
 
‫دکه روزنامه فروشی
‫دکه روزنامه فروشی
 
‫تاریخ
‫تاریخ
 
die Quelle, n
die Quelle, n
 
‫کمک
‫کمک
 
das Datum, Daten
das Datum, Daten
 
‫استراحت
‫استراحت
 
‫جعبه
‫جعبه
 
die Diskussion, en
die Diskussion, en
 
‫چشمه
‫چشمه
 
die Saite, n
die Saite, n
 
50l-card-blank
‫کلاه گیس ‫کلاه گیس
50l-card-blank
die Perücke, n die Perücke, n
50l-card-blank
der Zeitungskiosk, s der Zeitungskiosk, s
50l-card-blank
das Etui, s das Etui, s
50l-card-blank
die Rast die Rast
50l-card-blank
‫گفتگو ‫گفتگو
50l-card-blank
die Hilfe, n die Hilfe, n
50l-card-blank
‫زه ‫زه
50l-card-blank
‫دکه روزنامه فروشی ‫دکه روزنامه فروشی
50l-card-blank
‫تاریخ ‫تاریخ
50l-card-blank
die Quelle, n die Quelle, n
50l-card-blank
‫کمک ‫کمک
50l-card-blank
das Datum, Daten das Datum, Daten
50l-card-blank
‫استراحت ‫استراحت
50l-card-blank
‫جعبه ‫جعبه
50l-card-blank
die Diskussion, en die Diskussion, en
50l-card-blank
‫چشمه ‫چشمه
50l-card-blank
die Saite, n die Saite, n