بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫بازار
‫بازار
 
mur
mur
 
pasar
pasar
 
‫مادر
‫مادر
 
piano
piano
 
‫قوری
‫قوری
 
‫همبستگی
‫همبستگی
 
badut
badut
 
‫دلقک
‫دلقک
 
‫خشک شویی
‫خشک شویی
 
solidaritas
solidaritas
 
burung hantu
burung hantu
 
ibu
ibu
 
‫جغد
‫جغد
 
‫پیانو
‫پیانو
 
‫مهره
‫مهره
 
teko
teko
 
binatu
binatu
 
50l-card-blank
‫بازار ‫بازار
50l-card-blank
mur mur
50l-card-blank
pasar pasar
50l-card-blank
‫مادر ‫مادر
50l-card-blank
piano piano
50l-card-blank
‫قوری ‫قوری
50l-card-blank
‫همبستگی ‫همبستگی
50l-card-blank
badut badut
50l-card-blank
‫دلقک ‫دلقک
50l-card-blank
‫خشک شویی ‫خشک شویی
50l-card-blank
solidaritas solidaritas
50l-card-blank
burung hantu burung hantu
50l-card-blank
ibu ibu
50l-card-blank
‫جغد ‫جغد
50l-card-blank
‫پیانو ‫پیانو
50l-card-blank
‫مهره ‫مهره
50l-card-blank
teko teko
50l-card-blank
binatu binatu