بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

gawang
gawang
 
klub sepak bola
klub sepak bola
 
mangkuk
mangkuk
 
‫باشگاه فوتبال
‫باشگاه فوتبال
 
‫ازدحام
‫ازدحام
 
makanan pembuka
makanan pembuka
 
‫نامزدی
‫نامزدی
 
‫لوکوموتیو
‫لوکوموتیو
 
pertunangan
pertunangan
 
lokomotif
lokomotif
 
‫مراسم مذهبی
‫مراسم مذهبی
 
‫زمین
‫زمین
 
‫دروازه
‫دروازه
 
pelayanan
pelayanan
 
‫کاسه
‫کاسه
 
kongesti
kongesti
 
bumi
bumi
 
‫اشتها آور
‫اشتها آور
 
50l-card-blank
gawang gawang
50l-card-blank
klub sepak bola klub sepak bola
50l-card-blank
mangkuk mangkuk
50l-card-blank
‫باشگاه فوتبال ‫باشگاه فوتبال
50l-card-blank
‫ازدحام ‫ازدحام
50l-card-blank
makanan pembuka makanan pembuka
50l-card-blank
‫نامزدی ‫نامزدی
50l-card-blank
‫لوکوموتیو ‫لوکوموتیو
50l-card-blank
pertunangan pertunangan
50l-card-blank
lokomotif lokomotif
50l-card-blank
‫مراسم مذهبی ‫مراسم مذهبی
50l-card-blank
‫زمین ‫زمین
50l-card-blank
‫دروازه ‫دروازه
50l-card-blank
pelayanan pelayanan
50l-card-blank
‫کاسه ‫کاسه
50l-card-blank
kongesti kongesti
50l-card-blank
bumi bumi
50l-card-blank
‫اشتها آور ‫اشتها آور