بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
جزء
جزء جوانان زن در یک مهمانی می‌بینی.
hanya
Orang hanya melihat wanita muda di pesta.
با کمال میل
دختر من با کمال میل می‌خواند.
dengan senang hati
Putriku membaca dengan senang hati.
همه‌جا
پلاستیک همه‌جا است.
di mana-mana
Plastik ada di mana-mana.