بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
عصبانی
پلیس عصبانی
marah
polisi yang marah
صورتی
مبلمان اتاق صورتی
merah muda
perabotan kamar berwarna merah muda
گرافیکی
نمایش گرافیکی
grafis
penggambaran grafis