بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

ಮದ್ಯ
ಮದ್ಯ
 
‫رزوه
‫رزوه
 
‫تاج
‫تاج
 
ಅಣು ಬಾಂಬ್
ಅಣು ಬಾಂಬ್
 
‫اضافه وزن
‫اضافه وزن
 
‫خلبان
‫خلبان
 
ಕಿರೀಟ
ಕಿರೀಟ
 
ನೂಲು
ನೂಲು
 
‫بمب اتمی
‫بمب اتمی
 
‫غم
‫غم
 
‫بنزین
‫بنزین
 
‫مشروب
‫مشروب
 
ಶುದ್ದೀಕರಿಸಿದ ಕಲ್ಲೆಣ್ಣೆ
ಶುದ್ದೀಕರಿಸಿದ ಕಲ್ಲೆಣ್ಣೆ
 
ದುಃಖ
ದುಃಖ
 
ಸ್ಥೂಲಕಾಯ
ಸ್ಥೂಲಕಾಯ
 
ಆರ್ಗನ್
ಆರ್ಗನ್
 
‫اُرگ
‫اُرگ
 
ಹಡಗು/ವಿಮಾನ ಚಾಲಕ
ಹಡಗು/ವಿಮಾನ ಚಾಲಕ
 
50l-card-blank
ಮದ್ಯ ಮದ್ಯ
50l-card-blank
‫رزوه ‫رزوه
50l-card-blank
‫تاج ‫تاج
50l-card-blank
ಅಣು ಬಾಂಬ್ ಅಣು ಬಾಂಬ್
50l-card-blank
‫اضافه وزن ‫اضافه وزن
50l-card-blank
‫خلبان ‫خلبان
50l-card-blank
ಕಿರೀಟ ಕಿರೀಟ
50l-card-blank
ನೂಲು ನೂಲು
50l-card-blank
‫بمب اتمی ‫بمب اتمی
50l-card-blank
‫غم ‫غم
50l-card-blank
‫بنزین ‫بنزین
50l-card-blank
‫مشروب ‫مشروب
50l-card-blank
ಶುದ್ದೀಕರಿಸಿದ ಕಲ್ಲೆಣ್ಣೆ ಶುದ್ದೀಕರಿಸಿದ ಕಲ್ಲೆಣ್ಣೆ
50l-card-blank
ದುಃಖ ದುಃಖ
50l-card-blank
ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ
50l-card-blank
ಆರ್ಗನ್ ಆರ್ಗನ್
50l-card-blank
‫اُرگ ‫اُرگ
50l-card-blank
ಹಡಗು/ವಿಮಾನ ಚಾಲಕ ಹಡಗು/ವಿಮಾನ ಚಾಲಕ