بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
طول عمر
طول عمر همیشه ماشین‌ها بیشتر شدند.
ಜೀವನದಲ್ಲೇನೆಂದರೆ
ಜೀವನದಲ್ಲೇನೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರುಗಳಿದ್ದವು.
غالباً
ما باید غالباً یکدیگر را ببینیم!
ಸಹಜವಾಗಿ
ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರತಿಸಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ!
پریروز
دو روز پیش، یعنی پریروز و دیروز، من مریض بودم.
ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ
ನಾನು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದೆ, ಅದೇ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ.