بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

충전기
충전기
 
불교
불교
 
디저트
디저트
 
‫تابلو راهنمایی رانندگی
‫تابلو راهنمایی رانندگی
 
헛간
헛간
 
‫کاهش
‫کاهش
 
‫بودیسم
‫بودیسم
 
이슬람교
이슬람교
 
‫دسر
‫دسر
 
구급 상자
구급 상자
 
‫جعبه کمک های اولیه
‫جعبه کمک های اولیه
 
교통 표지판
교통 표지판
 
‫انبار
‫انبار
 
‫شارژر
‫شارژر
 
타일
타일
 
‫کاشی
‫کاشی
 
하락
하락
 
‫اسلام
‫اسلام
 
50l-card-blank
충전기 충전기
50l-card-blank
불교 불교
50l-card-blank
디저트 디저트
50l-card-blank
‫تابلو راهنمایی رانندگی ‫تابلو راهنمایی رانندگی
50l-card-blank
헛간 헛간
50l-card-blank
‫کاهش ‫کاهش
50l-card-blank
‫بودیسم ‫بودیسم
50l-card-blank
이슬람교 이슬람교
50l-card-blank
‫دسر ‫دسر
50l-card-blank
구급 상자 구급 상자
50l-card-blank
‫جعبه کمک های اولیه ‫جعبه کمک های اولیه
50l-card-blank
교통 표지판 교통 표지판
50l-card-blank
‫انبار ‫انبار
50l-card-blank
‫شارژر ‫شارژر
50l-card-blank
타일 타일
50l-card-blank
‫کاشی ‫کاشی
50l-card-blank
하락 하락
50l-card-blank
‫اسلام ‫اسلام