© Linqong | Dreamstime.com

واژگان را با 50languages.com بیاموزید.
با استفاده از زبان مادری خود بیاموزید!چند تکنیک موثر برای حفظ واژگان چیست؟

یکی از روشهای موثر برای حفظ واژگان این است که از فلش کارتها استفاده کنید. فلش کارتها روشی ارزان و ساده برای تکرار کردن واژگان هستند. برای بهترین نتایج، روزانه چندین بار فلش کارتها را مرور کنید. روش دیگری که می‌توانید استفاده کنید، استفاده از تکنیک‌های انجمنی است. این تکنیک‌ها به شما کمک می‌کنند تا به راحتی واژگان جدید را به حافظه‌ی خود اضافه کنید. یک روش متداول برای این کار ایجاد داستانهایی است که شامل واژگان جدید هستند. یکی دیگر از روش‌هایی که می‌توانید برای حفظ واژگان استفاده کنید، استفاده از نرم‌افزارهای آموزش زبان است. بسیاری از این برنامه‌ها امکاناتی مانند تمرینات و بازی‌هایی را که برای تقویت حافظه طراحی شده‌اند، ارائه می‌دهند. با استفاده از روش “چندگانگی“ هم می‌توانید واژگان را حفظ کنید. این به این معنی است که شما واژه‌ها را در موقعیت‌ها و جملات مختلف به کار می‌برید. این روش به شما کمک می‌کند تا معنی واژه‌ها را در زمینه‌های مختلف فهم کنید. اگر شما واژگانی را در زبان مادری خود یاد می‌گیرید، می‌توانید از ترجمه استفاده کنید. این روش بسیار ساده ولی موثر است. شما فقط باید واژه‌ها را از زبان خود به زبان مورد نظر ترجمه کنید. یکی دیگر از روش‌های حفظ واژگان، استفاده از اصول “تکرار فاصله‌دار“ است. این به این معنی است که شما با فاصله‌های زمانی کوتاه واژه‌ها را تکرار می‌کنید. این روش به خاطر سپردن واژه‌ها بسیار موثر است. برای اینکه واژگانی را که یاد گرفته‌اید حفظ کنید، می‌توانید از واژگان در مکالمات و نوشته‌های خود استفاده کنید. هرچه بیشتر از واژه‌ها استفاده کنید، آنها را بهتر حفظ خواهید کرد. نهایتاً، اگر شما با دیگران به زبانی که در حال یادگیری آن هستید صحبت کنید، می‌توانید به راحتی واژگان جدید را حفظ کنید. این روش به شما کمک می‌کند تا درک زبان و استفاده از واژگان جدید را بهبود بخشید.