بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
در عقب
در عقب، شما می‌توانید دم خوک را ببینید.
뒤쪽에
뒤쪽에 돼지의 꼬리를 볼 수 있습니다.
رایگان
انرژی خورشیدی رایگان است.
무료로
태양 에너지는 무료입니다.
از کجا
شیر از کجا می‌آید؟
어디에서
우유는 어디에서 왔나요?