بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫دروازه
‫دروازه
 
чегиртке
чегиртке
 
иш жайы
иш жайы
 
дарбаза
дарбаза
 
‫بازتاب
‫بازتاب
 
хомяк
хомяк
 
музыкант
музыкант
 
чагылуу
чагылуу
 
‫همستر
‫همستر
 
сандей балмуздак десерти
сандей балмуздак десерти
 
карагат
карагат
 
‫نگهبان
‫نگهبان
 
‫نوازنده
‫نوازنده
 
‫بستنی
‫بستنی
 
сакчы
сакчы
 
‫ملخ
‫ملخ
 
‫بلوبری
‫بلوبری
 
‫محلّ کار
‫محلّ کار
 
50l-card-blank
‫دروازه ‫دروازه
50l-card-blank
чегиртке чегиртке
50l-card-blank
иш жайы иш жайы
50l-card-blank
дарбаза дарбаза
50l-card-blank
‫بازتاب ‫بازتاب
50l-card-blank
хомяк хомяк
50l-card-blank
музыкант музыкант
50l-card-blank
чагылуу чагылуу
50l-card-blank
‫همستر ‫همستر
50l-card-blank
сандей балмуздак десерти сандей балмуздак десерти
50l-card-blank
карагат карагат
50l-card-blank
‫نگهبان ‫نگهبان
50l-card-blank
‫نوازنده ‫نوازنده
50l-card-blank
‫بستنی ‫بستنی
50l-card-blank
сакчы сакчы
50l-card-blank
‫ملخ ‫ملخ
50l-card-blank
‫بلوبری ‫بلوبری
50l-card-blank
‫محلّ کار ‫محلّ کار