بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
متفاوت
سیب به نظر متفاوت می‌رسد.
башка түрдө
Алма башка түрдө көрүнөт.
بطور مداوم
من بطور مداوم درد پشت دارم.
турмуш бойу
Мен турмуш бойу арка мөңгөштүмдөгөм келет.
مستقیم
جاده کاملاً مستقیم می‌رود.
түз
Жол толук түз барат.