بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

en skosåle
en skosåle
 
en kirkegård
en kirkegård
 
et dartspill
et dartspill
 
‫مادّه تمیز کننده
‫مادّه تمیز کننده
 
en tilskuer
en tilskuer
 
‫دارت
‫دارت
 
‫گورستان
‫گورستان
 
en oppvask
en oppvask
 
‫ظرف
‫ظرف
 
‫تماشاگر
‫تماشاگر
 
‫کف کفش
‫کف کفش
 
‫آقا
‫آقا
 
en skittentøyskurv
en skittentøyskurv
 
en herre
en herre
 
‫سبد لباس
‫سبد لباس
 
en pistol
en pistol
 
‫هفت تیر
‫هفت تیر
 
et rengjøringsmiddel
et rengjøringsmiddel
 
50l-card-blank
en skosåle en skosåle
50l-card-blank
en kirkegård en kirkegård
50l-card-blank
et dartspill et dartspill
50l-card-blank
‫مادّه تمیز کننده ‫مادّه تمیز کننده
50l-card-blank
en tilskuer en tilskuer
50l-card-blank
‫دارت ‫دارت
50l-card-blank
‫گورستان ‫گورستان
50l-card-blank
en oppvask en oppvask
50l-card-blank
‫ظرف ‫ظرف
50l-card-blank
‫تماشاگر ‫تماشاگر
50l-card-blank
‫کف کفش ‫کف کفش
50l-card-blank
‫آقا ‫آقا
50l-card-blank
en skittentøyskurv en skittentøyskurv
50l-card-blank
en herre en herre
50l-card-blank
‫سبد لباس ‫سبد لباس
50l-card-blank
en pistol en pistol
50l-card-blank
‫هفت تیر ‫هفت تیر
50l-card-blank
et rengjøringsmiddel et rengjøringsmiddel