بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

owl
owl
 
ei antenne
ei antenne
 
ei øy
ei øy
 
ferris wheel
ferris wheel
 
fashion
fashion
 
fencing
fencing
 
Christianity
Christianity
 
antenna
antenna
 
fekting
fekting
 
et pariserhjul
et pariserhjul
 
birdhouse
birdhouse
 
en mote
en mote
 
island
island
 
en kristendom
en kristendom
 
ei klokke
ei klokke
 
et fuglehus
et fuglehus
 
watch
watch
 
ei ugle
ei ugle
 
50l-card-blank
owl owl
50l-card-blank
ei antenne ei antenne
50l-card-blank
ei øy ei øy
50l-card-blank
ferris wheel ferris wheel
50l-card-blank
fashion fashion
50l-card-blank
fencing fencing
50l-card-blank
Christianity Christianity
50l-card-blank
antenna antenna
50l-card-blank
fekting fekting
50l-card-blank
et pariserhjul et pariserhjul
50l-card-blank
birdhouse birdhouse
50l-card-blank
en mote en mote
50l-card-blank
island island
50l-card-blank
en kristendom en kristendom
50l-card-blank
ei klokke ei klokke
50l-card-blank
et fuglehus et fuglehus
50l-card-blank
watch watch
50l-card-blank
ei ugle ei ugle