بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

ਦਸਤਾਨੇ
ਦਸਤਾਨੇ
 
ਗੇਂਦ
ਗੇਂਦ
 
ਘੁੜ-ਦੌੜ
ਘੁੜ-ਦੌੜ
 
ਸਿਹਤ
ਸਿਹਤ
 
‫توپ
‫توپ
 
‫عرق گیر
‫عرق گیر
 
‫پستانک
‫پستانک
 
ਬਾਕਸਰ
ਬਾਕਸਰ
 
ਇੰਤਜਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਇੰਤਜਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ
 
ਟੇਪ
ਟੇਪ
 
‫مسابقه اسب سواری
‫مسابقه اسب سواری
 
‫نوار چسب
‫نوار چسب
 
‫بوکسور
‫بوکسور
 
ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
 
‫دستکش
‫دستکش
 
‫سلامت
‫سلامت
 
‫زمان انتظار
‫زمان انتظار
 
ਬਨੈਣ
ਬਨੈਣ
 
50l-card-blank
ਦਸਤਾਨੇ ਦਸਤਾਨੇ
50l-card-blank
ਗੇਂਦ ਗੇਂਦ
50l-card-blank
ਘੁੜ-ਦੌੜ ਘੁੜ-ਦੌੜ
50l-card-blank
ਸਿਹਤ ਸਿਹਤ
50l-card-blank
‫توپ ‫توپ
50l-card-blank
‫عرق گیر ‫عرق گیر
50l-card-blank
‫پستانک ‫پستانک
50l-card-blank
ਬਾਕਸਰ ਬਾਕਸਰ
50l-card-blank
ਇੰਤਜਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ
50l-card-blank
ਟੇਪ ਟੇਪ
50l-card-blank
‫مسابقه اسب سواری ‫مسابقه اسب سواری
50l-card-blank
‫نوار چسب ‫نوار چسب
50l-card-blank
‫بوکسور ‫بوکسور
50l-card-blank
ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
50l-card-blank
‫دستکش ‫دستکش
50l-card-blank
‫سلامت ‫سلامت
50l-card-blank
‫زمان انتظار ‫زمان انتظار
50l-card-blank
ਬਨੈਣ ਬਨੈਣ